Kolejne posiedzenie Zgromadzenia MZC

W miniony piątek, 24 marca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, podczas którego poruszono bardzo wiele kwestii z różnych obszarów działalności Związku, a także Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.

Jednym z ważniejszych punktów porządku obrad była ocena działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. Wszyscy zebrani wysłuchali sprawozdania Prezesa Spółki, pana Konstantego Wnuczuka, który przybliżył nowym członkom Zgromadzenia krótki rys historyczny oraz omówił zaawansowanie prac nad rozwojem Zakładu.

Dyskusja dotyczyła także bieżących spraw. Zainteresowanie Radnych wzbudził temat Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie oraz obecna sytuacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie działań Związku. Na wniosek zgromadzonych omówiono dotychczas podjęte działania w tych kwestiach, jak też perspektywy dalszych przedsięwzięć z zakresu współdziałania ze Spółdzielnią Mieszkaniową i Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi we Włodawie.