Kolejne inwestycje za nami

Rok 2019 jest kolejnym rokiem rozwoju Zakład Zagospodarowania Odpadów Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie Sp. z o.o. W systemie ciągłym realizowany jest projekt pn. Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK w ramach RPO WL na lata 2014-2020, którego całkowity koszt przekracza 3 mln zł. Przedsięwzięcie to ma na celu m.in. dostosowanie naszego zakładu, przetwarzającego odpady komunalne, do ciągle zmieniającego się prawa  krajowego i europejskiego. 53507837_791017407934208_4708704854288105472_n-225x300Z tegorocznych zadań jakie udało się zrealizować należy wymienić zakup specjalistycznych maszyn, które sukcesywnie wpływają na poprawę pracy zakładu, a są to m.in wstępny mobilny rozdrabniacz elektryczny, który przeznaczony jest do wstępnego rozdrabniania odpadów komunalnych, palet, lekkiego gruzu, pozostałości wycinki drzew, korzeni i materiałów wielkogabarytowych. Niewątpliwą zaletą maszyny jest jej mobilność, czyli możliwość szybkiego przetransportowania w dowolne miejsce. Kolejnym ważnym zakupem jest stacja meteorologiczna, wyposażona w rejestrator danych przeznaczony do pomiarów prędkości i kierunku wiatru, sensor temperatury NTC monitorujący temperaturę otoczenia oraz deszczomierz elektroniczny mierzący wielkość opadów deszczu. Zaznaczyć należy także, że w trakcie prac znajduję się dodatkowy taśmociąg poziomy wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki, który przyspieszy jej załadunek i usprawni transport tego odpadu. Na rok 2019 zaplanowano również, zakup i montaż wagi samochodowej, której wartość szacuje się na ok 80 tyś zł. Ciekawym punktem projektu będzie kampania informacyjno-edukacyjna PART_1553667483233-225x300związana z prowadzeniem zrównoważonej gospodarki odpadami na obszarze realizacji projektu, czyli na obszarze działania Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, którą zaplanowano na miesiąc wrzesień 2019 roku.