Jak segregować? Spotkania w gminach: Stary Brus i Sosnówka

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na spotkania edukacyjno-informacyjne w zakresie nowego systemu segregacji odpadów

Spotkania organizowane są w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej ukierunkowanej na wdrażanie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) polegającego na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych w podziale na pięć frakcji obowiązującej na terenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie od dnia 1 lipca 2020 r.

Najbliższe spotkania odbędą się w dniach:

GMINA STARY BRUS

22 czerwca 2020 r. godz. 10:00  (Świetlica OSP Wołoskowola)

22 czerwca 2020 r. godz. 12:00  (Świetlica OSP Stary Brus)

23 czerwca 2020 r. godz. 12:00  (Świetlica wiejska w Kołaczach)

 

GMINA SOSNÓWKA

25 czerwca 2020 r. godz. 10:00 (Świetlica wiejska w Rozwadówce)

25 czerwca 2020 r. godz. 12:00 (Świetlica wiejska w Motwicy)

26 czerwca 2020 r. godz. 10:00 (Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce)

26 czerwca 2020 r. godz. 12:00 (Świetlica wiejska w Przechodzie)

 

O kolejnych spotkaniach, w mieście Włodawa, poinformujemy w późniejszych terminach.

Podczas spotkań zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące zasad nowego systemu segregacji odpadów komunalnych, konieczności stosowania odpowiednich pojemników do gromadzenia odpadów poszczególnych frakcji, nowych zadaniach PSZOK-ów, uldze za posiadanie przydomowych kompostowników oraz o właściwym sposobie udostępniania odpadów do odbioru. Do dyspozycji uczestników dostępne będą ulotki informacyjne.

Dla zwiększenia ochrony Państwa przypominamy o zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa: obowiązuje zasada zachowania odstępów min. 2 metrowych, rezygnujemy z podawania sobie ręki podczas powitania, w spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 150 osób, obowiązują maseczki ochronne. Zwracamy uwagę, że powyższe zasady podyktowane są obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, do których należy się stosować, dlatego bardzo prosimy o ich przestrzeganie i wyrozumiałość.

Serdecznie zapraszamy!