Informacje o podmiotach odbierających odpady

http://mzcwlodawa.pl/informacje-o-podmiotach-odbierajacych-odpady/

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem opłat realizuje, w ramach zamówienia publicznego udzielonego na lata 2017 do 2021, podmiot wyłoniony w trybie przetargu:

1)      dla sektora Nr I – gminy: Podedwórze i Sosnówka

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie
ul. żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
tel. 82 572 10 86
e-mail: zuk@mpgk.wlodawa.pl

2)      dla sektora Nr II – gminy: Hanna i Sławatycze

– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie
ul. żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
tel. 82 572 10 86
e-mail: zuk@mpgk.wlodawa.pl

3)      dla sektora  Nr III – miasto Włodawa

– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie
ul. żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
tel. 82 572 10 86
e-mail: zuk@mpgk.wlodawa.pl

4)      dla sektora Nr IV – gminy: Hańsk i Stary Brus

– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie
ul. żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
tel. 82 572 10 86
e-mail: zuk@mpgk.wlodawa.pl