Informacje dla rolników

bale-191199_1280

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie informuje, że przyjmuje do unieszkodliwiania odpady poprodukcyjne – rolnicze (wyselekcjonowane)

typu:

– folia (z sianokiszonek, kiszonek, upraw)

– sznurki i siatki z balotów

– worki po nawozach i paszach

w cenie 293 zł/tona

Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500, bądź zlecić ich transport dla podmiotu odbierającego odpady komunalne.

Zakład nie przyjmuje opakowań po środkach ochrony roślin, które winny być odbierane przez punkty sprzedaży tych produktów.

Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie