Harmonogramy odbioru odpadów nieco później

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie informuje, że unieważnił przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gmin członkowskich na lata 2015-2016, ponieważ wykonawcy złożyli oferty znacznie przewyższające kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Aktualnie prowadzone są czynności w ramach postępowania „z wolnej ręki” na okres przejściowy,do czasu rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego. Spowodować to może minimalne zachwiania terminów doręczenia kolejnych harmonogramów, jak też terminów odbioru odpadów w pierwszych dniach kwietnia b.r. Prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość, jako że podjęte decyzje mają jedynie na celu doprowadzenie do optymalnych kosztów zagospodarowania odpadów, a co za tym idzie, utrzymania wysokości opłat na obecnym poziomie. O kolejnych rozstrzygnięciach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Komunikat_MZC_w_sprawie_odbioru_odpadów.pdf.01