Zabudowa JEDNORODZINNA, nieruchomości LETNISKOWE, OGRODY DZIAŁKOWE

http://mzcwlodawa.pl/harmonogramy-4/harmonogramy-odbioru-odpadow-od-1-lipca-2020-r-nowy-system-segregacji/zabudowa-jednorodzinna-nieruchomosci-letniskowe-ogrody-dzialkowe-3/

Miejscowości: Dołhobrody, Konstantyn, Lack, Pawluki, Zaświatycze

jednorodzinne I

Miejscowości: Dańce, Hanna, Holeszów, Holeszów PGR, Janówka, Kuzawka, Nowy Holeszów

jednorodzinne II