Nieruchomości NIEZAMIESZKAŁE

http://mzcwlodawa.pl/harmonogramy-4/harmonogramy-odbioru-odpadow-od-1-lipca-2020-r-nowy-system-segregacji/nieruchomosci-niezamieszkale-5/

Miejscowości: Dubeczno, Hańsk Pierwszy, Hańsk Drugi, Macoszyn Mały, Osowa, Szcześniki, Żdżarka

HŃ_H-U_1

Miejscowości: Bukowski Las, Hańsk-Kolonia, Konstantynówka, Krychów, Kulczyn, Kulczyn Kolonia, Rudka Łowiecka, Stary Majdan, Ujazdów, Wojciechów

HŃ-H-U_2