Stawki opłat

http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/stawki-oplat/

Stawka miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej wynosi 8 zł od osoby przy zachowaniu selektywnej zbiórki. Stawka za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z nieruchomości zamieszkałej wynosi 14 zł od osoby. Opłatą objęte są wszystkie osoby zamieszkujące nieruchomość. Opłatę należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca (za miesiąc z dołu np. za styczeń do 15 lutego) na indywidualny numer rachunku przypisany do nieruchomości.

Od 1 stycznia 2016 roku w życie weszła uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, które są wykorzystywane do celów mieszkalnych jedynie przez część roku. Zaliczają się do nich domki letniskowe oraz inne nieruchomości użytkowane jako rekreacyjno – wypoczynkowe.

Stawki opłat wynoszą odpowiednio:

 • 96 zł, od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – dla odpadów zbieranych w sposób selektywny
 • 168 zł, od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny

Określoną opłatę należy uiszczać z góry do 15 marca każdego roku.

Systemem objęci zostali również właściciele nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zobowiązani są oni ponosić opłatę od pojemnika.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbiórka odpadów w sposób nieselektywny

 1. za pojemnik o pojemności 110 l – 28,00 zł
 2. za pojemnik o pojemności 240 l – 51,00 zł
 3. za pojemnik o pojemności 1100 l – 212,00 zł
 4. za pojemnik o pojemności 7 m³ – 1381,00 zł
 5. za 1 m³ w innym pojemniku – 193,00 zł

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbiórka odpadów w sposób selektywny

 1. za pojemnik o pojemności 110 l – 16,00 zł
 2. za pojemnik o pojemności 240 l – 29,00 zł
 3. za pojemnik o pojemności 1100 l – 121,00 zł
 4. za pojemnik o pojemności 7 m³ – 789,00 zł
 5. za 1 m³ w innym pojemniku – 110,00 zł

Dla nieruchomości mieszanych stawka będzie sumą opłat przypisanych poszczególnym rodzajom nieruchomości.

Podstawa prawna:

Uchwała nr VIII.31.16