Nowy system segregacji odpadów od 1.07.2020r.

http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/segregacja/nowy-system-segregacji-odpadow-od-1-lipca-2020-r/

Od 1 lipca 2020 r. na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie nastąpi zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych poprzez dostosowanie go do wspólnego systemu segregacji, który obowiązuje w całej Polsce. Od tego czasu odpady komunalne zbierane będą w podziale na pięć głównych frakcji.

Przed wyrzuceniem do pojemnika należy:

  • opróżnić opakowania z resztek jedzenia,
  • odkręć nakrętki z butelek i słoików,
  • zgnieć plastikowe butelki, puszki i kartony.tabela JSSO