Zasady segregacji odpadów

http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/segregacja/


 

Co to jest segregacja?

Segregacja polega na oddzielnym gromadzeniu poszczególnych rodzajów / frakcji odpadów, aby móc je ponownie wykorzystać. Dzięki segregacji niepotrzebne nam przedmioty nie trafiają na składowisko czyli nie zaśmiecają otaczającego nas środowiska. Aby pomóc ziemi i przede wszystkim sobie wystarczą chęci i stosowanie się do poniższych zasad.

 Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie na terenach swoich działań prowadzi dwufrakcyjną zbiórkę odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą.

FRAKCJA SUCHA
(odpady nieorganiczne)

To odpady komunalne suche pozbawione frakcji organicznej zbierane do specjalnych pojemników i worków na frakcję suchą; frakcja sucha podlega dalszej selekcji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie:

 • Szkło
  • Butelki po sokach i napojach
  • Opakowania po kosmetykach np.: flakoniki po perfumach, słoiczki po kremach
  • Słoiki po przetworach
  • Szkło gospodarcze np: szklanki
  • Szkło ozdobne

Zdejmij nakrętki, kapsle, korki i opróżnij wyrzucane przedmioty (nie musisz ich dokładnie myć), staraj się nie stłuc wyrzucanego szkła.

 • Metale
  • Opakowania stalowe i aluminiowe np.: puszki po napojach i konserwach
  • Folia aluminiowa
  • Inne elementy metalowe (z wyłączeniem części samochodowych)
 • Tworzywa sztuczne
  • Plastikowe butelki po napojach
  • Puste plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości np.: opakowania po środkach piorących, szamponach
  • Opakowania po żywności np.: kubki i butelki po produktach mlecznych, kubki po śmietanach i jogurtach, plastikowe opakowania po owocach, woreczki, reklamówki
  • Opakowania wielomateriałowe np.: kartony po sokach, mleku, mrożonkach, przyprawach

Opakowania metalowe i z tworzyw sztucznych zajmują dużo miejsca w pojemniku. Aby zaoszczędzić na objętości zachęcamy do zgniatania opakowań. Jest to ważna informacja szczególnie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, gdzie płatność naliczana jest na podstawie zadeklarowanej objętości wywozu odpadów.

 • Tkaniny i tekstylia
  • Ubrania i tkaniny
  • Ręczniki, ścierki kuchenne
  • Obuwie
 • Papier i tektura
  • Gazety
  • Książki
  • Katalogi, ulotki
  • Kartony, pudełka
  • Torby papierowe
  • Zeszyty
  • Ścinki papierowe

Staraj się oddzielić od makulatury części które zrobione są z innych tworzyw. Złóż pudełka i kartony w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

FRAKCJA MOKRA
(odpady organiczne)

Odpady mokre czyli odpady organiczne, to odpady ulegające biodegradacji, czyli takie, z których można wyprodukować kompost. Można je gromadzić w przydomowych kompostownikach.

 • Organiczne odpady kuchenne
  • Obierki, łupiny, skorupki z jajek
  • Resztki żywności
  • Fusy z kawy i herbaty
 • Odpady z bytowania zwierząt domowych
  • Żwirek z kociej kuwety
  • Trociny z klatek
 • Zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
 • Pieluchy jednorazowe
 • Odpady zielone (w osobnym pojemniku lub worku)
  • Trawa
  • Liście
  • Zwiędłe rośliny
 • Popioły z pieców i kominów (w osobnym pojemniku lub worku)

 

Odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe. Są to m.in. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, suszarnie na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

UWAGA!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju odpady budowlane, sanitarne i elektroniczne, takie jak: deski drewniane, belki, płoty, wanny, ceramiczne umywalki, muszle toaletowe, płytki ścienne i podłogowe, lodówki, pralki, telewizory, zmywarki itp. jak również: części samochodowe, odpady betonu, gruz betonowy oraz gruz ceglany z rozbiórek i remontów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/pszok/

ulotka_str2_a5

gabaryty