Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK

http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/pszok/

PSZOK – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.3), oraz chemikalia (m.in. farby, lakiery), przeterminowane środki ochrony roślin – nie pochodzące z gospodarstw rolnych, zużyte akumulatory, baterie, świetlówki, żarówki oraz przeterminowane lekarstwa prowadzone są przez podmioty odbierające odpady z terenu poszczególnych gmin.

Na terenie każdej gminy znajduje się jeden PSZOK, który świadczy usługi odbierania odpadów od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 14.30. Adresy PSZOK w gminach:
Włodawa-miasto – ul. Żołnierzy WiN 22 (baza MPGK)
Hańsk – Hańsk Pierwszy, ul. Spokojna 2
Stary Brus – Kołacze nr 83 (stacja paliw)
Podedwórze – Podedwórze plac przy Urzędzie Gminy Podedwórze
Sosnówka – Sosnówka nr 55 – przy Urzędzie Gminy Sosnówka
Hanna – Dołhobrody nr 116B (p. Kiryluk)
Sławatycze – Mościce Dolne (Oczyszczalnia Ścieków)