Mobliny Punkt Informacyjny MZC na Pikniku Ekologicznym we Włodawie

W dniu 6 października 2018 roku na terenie placu włodawskiego Czworoboku odbył się piknik ekologiczny zorganizowany przez Urząd Miasta Włodawa, w ramach projektu pt. „Włodawa – miasto z energią- oświetlenie uliczne”. Piknik współfinansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działania 5.5 Promocja nisko-emisyjności. Głównym założeniem pikniku było przekazywanie, poprzez gry i zabawy, wiedzy z zakresu segregacji odpadów, oszczędzania energii oraz prawidłowych postaw z zakresu ekologii. W trakcje pikniku prowadzony był również Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej, w którym udział brały dzieci z włodawskich szkół oraz Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie. Na imprezie o tematyce ekologicznej widoczny był również Międzygminny Związek Celowy z siedziba we Włodawie, którego pracownicy od początku trwania Pikniku dzielili się wiedza na temat szeroko rozumianej segregacji odpadów na terenach naszego działania. Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie dziękuje Burmistrzowi Włodawy Wiesławowi Muszyńskiemu za możliwość uczestnictwa w imprezie.