W związku z nadchodzącym okresem letnim na naszych posesjach znaczną cześć odpadów stanowić będą odpady biodegradowalne. Są to między innymi tzw. odpady zielone (skoszona trawa, drobne gałęzie krzewów, żywopłotów, liście, chwasty, łęty, kwiaty, kora itp.) oraz resztki kuchenne (obierki warzyw i owoców, skorupki, fusy z kawy i herbaty  itp.). Nie każdy wie, że odpady te można zagospodarować w gospodarstwach domowych poprzez tworzenie kompostowników, gdzie składane bioodpady będą ulegać biodegradacji. Taki  odpad organiczny może być wykorzystany jako kompost, z pożytkiem dla środowiska, posiadacza ogródka przydomowego i działki uprawnej. W najbliższej przyszłości kompostowanie może się również przełożyć na korzyść ekonomiczną. Zgodnie z założeniami resortu środowiska do  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, planowane jest wprowadzeni zapisu umożliwiającego zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik.

Co to jest kompostowanie?

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowanie odpadów pochodzenia organicznego. Składa się z dwóch głównych procesów: mineralizacji w warunkach tlenowych oraz humifikacji. Podwyższona temperatura, w której zachodzą te procesy ( nawet do 70°C) oraz obecność grzybów pleśniowych wytwarzających substancje antybiotyczne, gwarantuje zniszczenie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych a także nasion chwastów. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

Co możemy kompostować ?

Kompostujemy wszystkie substancje organiczne które nie zawierają składników toksycznych a przede wszystkim:

 • Resztki roślinne,
 • Chwasty,
 • Odpady kuchenne,
 • Skorupki jaj,
 • Papier (niezadrukowany)
 • Fusy,
 • Darń,
 • Liście i skoszoną trawęOdpady11
 • Korę drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie

Czego nie kompostujemy?

 •   Tłuszcz, resztki mięsa, resztki ryb
 •   Odchody psów i kotów
 •   Opakowania
 •   Kolorowo zadrukowany papier
 •   Rośliny zaatakowane chorobami lub pasożytami

Zalety kompostowania:

 •   Zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska
 •   Unieszkodliwianie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym
 •   Produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok 60% gleb ma niedomiar humusu)
 •   Proste technologie kompostowania
 •   Niski koszt inwestycji i eksploracji
 •   Łatwość składowanie niewykorzystanego kompostu

Jak założyć własny kompostownik ?

1.       Kompostownik należy zakładać między wiosna a jesienią, przy dodatnich temperaturach.

2.       Kompostownik umieszczamy w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatru, by uniknąć nadmiernego wysuszenia kompostu.

3.       Na dnie układamy wysoką na ok 20cm warstwę połamanych gałęzi i drobniejszych gałązek, tworząc w ten sposób warstwę drenażową (aby umożliwić odpływ nadmiaru wody)Nowy obraz

4.       Następną warstwę tworzymy z zeszłorocznego kompostu lub ziemi ogrodowej.

5.       Kolejne warstwy stanowią odpadki, przekładane warstwami ziemi lub drobnymi gałązkami

6.       Aby kompostowany materiał uległ prawidłowemu procesowi  mineralizacji (przemiany w żyzny nawóz) konieczne jest przemieszanie kompostu co dwa miesiące, w wyjątkiem  najniższej warstwy gałęzi. Jeżeli kompost jest suchy, należy dodatkowo polewać wodą

7.       Proces kompostowania możemy wspomóc, dodając  dodając do kompostownika dojrzały zeszłoroczny kompost oraz zebrane na działce dżdżownice.

8.       Po około 6-7 miesiącach powstaje dojrzały kompost, przypominający wyglądem i zapachem świeżą ziemię. Można go wykorzystać w ogródku jako naturalny nawóz.